මරුවා හිතන්නේ මාරයා මාරයි කියාය

14 Nov

 

මරුවා හිතන්නේ මාරයා මාරයි කියාය . ඒ ඌ හිතන හැටිය ඌට එහෙම හිතන්න අයිතියක් ඇත. ඒ අයිතියට කිසිවෙකු බාධා නොකල යුතුය. මාරයාට අහුවෙන සුළු පිරිසකුත් ඇත. අප උන්ගේ අයිතියටත් බාධා  නොකල යුතුය. මොකද ඒකත් උන්ගේ අයිතිය නිසාය . ඒත් මාරයා මරයි කියා හිතන්නෙත් ,වෙන කවුරුන්වත් නොවන බව අප අවබෝධ කර ගත යුතුය. මාරයා දකින අපසෙට් කම් බොහෝය, ඒ සියල්ලම රජයට එරෙහි වෙන එවුන් ගැනය . රජයේ එවුන් ගැන ඌට අපසෙට් නැතිය ,  රජයට විරුද්ධ නම් ඌට අප්සෙට්ය ඒකත් මාරයිය. මේ වෙන කම් මාරයා වමාරා ඇත්තේ විපක්ෂයේ එවුන් ගැනය ඒක ගැන නම් එකෙක්වත් කතා නොකරන්නේය ඒකත් මාරයිය. ඒ ගැන නොවිසන එකත් මාරයිය. අනේ බොල මාරයෝ තෝ මොකාටද එන්නේ කියලා තෝවත් දන්නවාද ? මේ මාරයා කියන එකා සට්ටඹියෙකි . ඌට පුරුදු මහ එවුන්ගේ ගූ දිවෙන්  රස බලා මහ එවුන්ට ඇති රෝග කියා දීමය . ඒ වගේම මහ එවුන්ගේ අසනීපෙට හේතුව කියා දීමය . මූට තියෙන ලොකුම ප්‍රස්නේ නම් මූ ප්‍රා එකේ වැඩ කරපු එකය. ඒ කාලේ අහිංසක කොල්ලෝ කෙල්ලෝ මරවා , මරන විදිය මූ බලාගෙන හිටපු නිසා ඒවා දැකලාම මූට පිස්සුය. ඒ පිස්සුවට මූට බෙහෙත් නැතිය . අනිත් ප්‍රස්නේ නම් මුගේ අම්මත් එක්ක ඒ කාලේ වාමාංශික කියා ගත් එකෙක් පවත්වපු අනියම් සම්බන්දෙය. ඒක මුගේ අතටම අහු වුනේය . එදා ඉදන් මූට දෑකත්තක් දැක්කත්  ජුවල්ය , මිටය්ක් දැක්කොත් ඌරු ජුවල්ය . මාරයෝ මට අහන්න තියෙන්නේ රතු කමිස කාරයෙක් උබේ අම්මට හවල් වැඩේ කරපු එකට මුළු සමාජයම පලිද කියලා විතරයි

 

http://maruwaxx.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: