සොල්හයිම් කියන්නේ බොරු – රුද්‍රකුමාර්

11 Oct

ශ්‍රී ලංකා රජය එල් ටී ටී යට එරෙහිව ගෙනගිය යුද්ධයේ අවසාන භාගයේදී කොටි සංවිධානයට යටත් වීම සඳහා විධිමත් වැඩ පිළිවෙලක් සකසා තිබු බවට ශ්‍රී ලංකා සාම ක්‍රියාදාමයේ ප්‍රධාන මැදිහත්කරු එරික් සොල්හයිම් විසින් කරන ලද ප්‍රකාශය විදේශගත ඊලාම්වාදී සංවිධානයක් වන පාර ජාතික දමිළ ඊලාම් රජය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන බව විශ්වනාදන් රුද්‍රකුමාර් බී බී සී දමිළ සේවය සමඟ පැවැත්වූ සාකඡාවකදී අවධාරණය කර තිබේ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: