ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉල්ලා ‍කාන්තාවෝ වීදි බසිති

11 Oct

arton2694-54bbe

උතුරේ දේශපාලනය කිරීමට ඇති අයිතියට බාධා ‍ නොකරන ලෙසත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අත‍ නොතබන ලෙසත් ආණ්ඩුවට බල කරමින් අද නිදහස උදෙසා කාන්තා ව්‍යාපාරය කොළඹ කොටුවේදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීය.

මෙම උද්ඝෝෂණය මර්දනය කිරීමේ අරමුණෙන් කැරලි මර්දන ඒකකයේ විශාල භට කණ්ඩායමක්ද, ජල ප්‍රහාරක රථ සහ කඳළුගෑස් ආදියද ගෙනැවිත් තිබෙනු දක්නට ලැබිණි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: