සරෝජා නංගීව ඝාතනය කළ අක්කීට සාම සම්මානයක්

10 Oct

මේ කියන සරෝජා නංගී ගැන පැවති ස්නේහයෙන් ඇළලූනු මහින්ද චන්ද්‍රසේකර කවියා ගීයක් ලීවේය. “සරෝජා මගෙ නංගීයේ” නැමති එම ගීය එදා ඉතා ජනප‍්‍රිය විය. ඒ, ජාතීන් අතර සහෝදරත්වයක් වෙනුවෙන් සමාජ කතිකාවක් මතුවෙමින් පැවති මොහොතකි. දීපිකා ප‍්‍රියදර්ශනී මේ ගීය එදා ලස්සණට ගැයුවාය. එදා සරෝජා නංගී ජීවතුන් අතර උන්නාය.

මානව හිතවාදී ගායිකාවක වශයෙන් මේ ගීතයෙන් බැබළුණු දීපිකා ප‍්‍රියදර්ශනී, ඊට වසර කිහිපයකට පසු, තවත් ගීයක් ගැයුවාය. ඒ මෙසේ ය:

“විසල් පවුරු බිඳලා,

උතුරෙන් දකුණට, දකුණෙන් උතුරට,

නෑගම් යන්නට පාර තනා දුන්නා,

රණවිරුවනි ඔබ පාර තනා දුන්නා….”

මේ ගීතය අසන්නට සරෝජා නංගී ජීවතුන් අතර සිටියේ නැත.

http://www.lankanewsweb.com/sinhala/index.php

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: