දහස් ගණනක් ජීවිත විනාශයට දෙපාර්ශවයම වග කිව යුතුයි – සොල්හයිම්

10 Oct

“එම අවස්ථාව වෙන කොට යුද්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ හමුදා ජයගන්නා බව ඉතා හොඳින් පැහැදිළි වී තිබුනා. යුද්ධයේ අවසානය සංවිධිත ආකාරයකින් සිදුවීම කාගේත් යහපතට හේතු වන බවයි අපි යෝජනා කළේ . එම වැඩ පිළිවෙල යටතේ ප්‍රභාකරන් සහ පොට්ටුඅම්මාන් හැර එල්. ටී. ටී. ඊ. නායකයන් සියලු දෙනාටත්, කොටි සාමාජිකයන් හැමටත් පොදු සමාවක් ලබා දීමට කටයුතු සකස් කරන බවට කරුණු අප ඉදිරිපත් කළා. එම යෝජනාවට එකඟතාවය ලැබුනා නම්, යුද පෙරමුණේ කුඩා බිම් ප්‍රමාණයක සිර වී සිටි දහස් ගණනක් ජනතාව අදත් ජීවතුන් අතර. අහිංසක ජීවිත දහස් ගණනක් බේරා ගැනීම සඳහා කළ එම යෝජනාවට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, ජපානය, ඉන්දියාව ඇතුළු සාම ප්‍රයත්නයේ සම සභාපති වරුන් ඇතුළත් සියලු පාර්ශ්ව එකඟව සිටියා . ඒ දිනවල අපි එල්. ටී. ටී. ඊ. නායකත්වය සමග නිරන්තරයෙන් අදහස් හුවමාරු කරගනිමින් එකී යෝජනා ඔවුන් වෙත ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ප්‍රභාකරන් අපගේ යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කළා.” යයි තම යෝජනාව පැහැදීළි කරමින් හිටපු ඇමති එරික් සොල්හයිම් සංදේශයට ප්‍රකාශ කළේය.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: