කර්නල් විදුහල්පතිවරු; හමුදාකරණය ඉදිරියේදී ලංකාව මුහුණ දැවැන්තම සමාජ ප්‍රශ්ණ

10 Oct

 

රණවිරු දේව සංකල්පය සමාජ ප්‍රගමණයට බාධාවක්

නමුත් මෙම තත්ත්වය රටේ බහුතර ජනතාවක් තේරුම් ගත බවක් පෙනෙන්නට නෑ. ඔවුන් සිතන්නේ හමුදා සෙබලුන්  නැතිනම් ඔවුන් අනුව රණවිරුවන් වීම ගෞරවයක් ලෙස. පසුගිය වසර 10 තුළ ලංකාවේ ජනසාමජය එන්නත් කරනු ලැබුවේ එම අදහස. එම නිසාම දුකුණේ සමාජය එයින් මෝහනයට පත්වී සිටිනවා. එම නිසාම අපට වගකීමක් තිබෙනවා මෙහි සැබෑ තත්ත්වය ජනයාට පැහැදිලි කර දෙන්න. මෙය අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරි වසර කීපය තුලදී ලංකාවට මුහුණ දීමට නියමිත දැවැන්තම සමාජ ප්‍රශ්ණය.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: